^
search

You are here

Share on LinkedIn Share by E-mail

Generalforsamling

Glunz & Jensen Holding A/S meddeler, at der er ordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse den 28. juni 2018, kl. 15.00 på selskabets adresse:

Glunz & Jensen Holding A/S
Lindholm Havnevej 29
5800 Nyborg

Meddelelsen er i henhold til selskabets finanskalender, der blev offentliggjort den 25. januar 2018 i selskabsmeddelelse nr. 403.

Emner til optagelse på dagsordenen skal være indgivet til bestyrelsen senest den 16. maj 2018. Indkaldelsen og dagsordenen til generalforsamlingen offentliggøres senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes.

Aktiekapital:

Glunz & Jensens aktiekapital udgør kr. 36.426.180. Selskabets aktier lyder på kr. 20 eller multipla heraf.

Stemmeret:
Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktionærer, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre de er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse.

Nedenstående opdateres til 2018 generalforsamlingen senest den 6. juni 2018.

 

 

 

PDF: 
Referat fra ordinær generalforsamling 21. september 2017 Indkaldelse til generalforsamling den 21. september 2017 Flemming Enevoldsen Rolf Pfiffner Tilmeldingsblanket 2017 Fuldmagtsblanket 2017 Brevstemme 2017 Annual Report 2016/17 Nuværende vedtægter Glunz Jensen Holding af 08 03 2017 Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling den 22. september 2016 Referat fra ordinær generalforsamling 17. september 2015

Proud to partner with

Counters

100%

Of all leading suppliers use Glunz & Jensen Technology

Products
95%

Percent of all products delivered on time 

News
131+

Countries served

SUPPORT
40+

Years in the printing industry

CONTACT US